Uvedenie priestorov do prevádzky


Zabezpečíme podanie žiadosti na RÚVZ a všetku potrebnú dokumentáciu.  Pomôžeme s uvedením priestorov do prevádzky, s komunikáciou s príslušným Úradom verejného zdravotníctva a iných úradov potrebných k schváleniu vašej prevádzky. Vieme vám poradiť pri zariadení   a dispozičnom riešení vašej prevádzky z pohľadu ochrany zdravia a hygieny.