ŠKOLENIE


Školenia vykonávame v intervaloch daných legislatívou a podľa dohody so zamestnávateľom

Ponúkame školenie:

  • školenie I. pomoci
  • práca s nebezpečnými chemickými látkami,
  • práca s expozíciou hluku, biologickým faktorom, vibráciam,
  • práca so záťažou teplom a chladom pri práci,
  • práca so zobrazovacími jednotkami,
  • práca s bremenami,
  • prevencia ochorení podporno-pohybového aparátu - práca v stoji, v sede,
  • prevencia ochorení z dlhodobého jednostratnného zaťaženia horných končatín,
  • prevencia stresu, zvýšenej psychickej záťaže,
  • prevencia civilizačných ochorení - zdravé stravovanie, životný štýl, prečo nefajčiť.