Pracovná zdravotná služba (PZS)


DOKUMENTÁCIA

1. Osobné obhliadky pracoviska

2. Možnosť lekárskych prehliadok

3. Audit - hodnotenie faktorov pracovného prostredia

4. Vypracovanie dokumentácie špecialistami

5. Možnosť aktualizácie dokumentácie online

6. Dostupnosť kdekoľvek v rámci Slovenska

4. Prevencia - osobné audity hygienikom