Otvorenie prevádzky


Zabezpečíme podanie žiadosti na RÚVZ a všetku potrebnú dokumentáciu. Pomôžeme s uvedením priestorov do prevádzky, s komunikáciou s príslušným Úradom verejného zdravotníctva a iných úradov potrebných k schváleniu vašej prevádzky. 

Vieme vám poradiť pri zariadení a dispozičnom riešení vašej prevádzky z pohľadu ochrany zdravia a hygieny a taktiež z dizajnovej stránky (Interiérový dizajn).