LEKÁRSKE PREVENTÍVNE PREHLIADKY


Zabezpečujeme lekárske prehliadky vo vzťahu k práci v plnom rozsahu prostredníctvom zmluvných lekárov po celom Slovensku


 ZABEZPEČÍME :

 • vstupnú lekársku preventívnu prehliadku pri nástupe do zamestnania,
 • periodickú lekársku preventívnu prehliadku,
 • lekársku preventívnu prehliadku predzmenou pracovného zaradenia,
 • výstupnú lekársku preventívnu prehliadku pri skončení pracovnoprávneho vzťahu,
 • lekárske preventívne prehliadky pre nočnú prácu, prácu vo výškach, vodičov motorových vozidiel a pod.
 • lekárske preventívne prehliadky po dlhodobej PN viac ako 6 mesiacov,
 • mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku,
 • lekársku prehliadku pri zdravotných ťažkostiach zamestnancov
 • linku psychologickej pomoci,
 • riešime chorobu z povolania.

OČKOVANIE

 • Ponúkame poradenstvo v oblasti povinného a odporúčaného očkovania a  v prípade potreby a dostupnosti očkovacej látky  aj očkovanie pre konkrétnych zamestnancov.

V rámci prevencie civilizačných ochorení poskytujeme DEŇ ZDRAVIA:

 • meranie množstva vnútorného (viscerálneho) tuku
 • výpočet BMI
 • prístrojové meranie percenta telesného tuku a svalovej hmoty
 • meranie cholesterolu, 
 • meranie glukózy a kyseliny močovej v krvi
 • odborné prednášky a materiály na témy civilizačné ochorenia, zdravá výživa, zdravý životný štýl, ochrana pred stresom, práca v sede, práca v stoji, prečo nefajčiť a podobne