Novinky v legislatíve

Zabezpečenie PZS je spájané s hygienou práce alebo hygienickým dozorom, ktorý vykonávajú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Pracovnú zdravotnú službu musia mať pre svojich zamestnancov zabezpečenú zamestnávatelia vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry. Pozor, táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnávaných dohodárov...