Hygiena - HACCP


DOKUMENTÁCIA

1. HACPP,

2. Sanitačný plán 

3. Vypracovanie dokumentácie odborníkom 

4. Možnosť aktualizácie dokumentácie 

KOORDINÁCIA

1. Poradenstvo pri otváraní novej prevádzky

2. Kompletné poradenstvo v potravinárskej legislatíve

3. Špecializácia na najčastejšie problémy v potravinárstve a  gastro zariadeniach