ESHOP


ÚLOHOU DOKUMENTÁCIE JE OCHRAŇOVAŤ PRÁVA SPOTREBITEĽA A PREDAJCU.

ZVERTE ICH VYPRACOVANIE DO NAŠICH RÚKVYPRACUJEME

  • VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
  • REKLAMAČNÝ PORIADOK
  • PODKLADY A DOKUMENTY PRE HYGIENU


ZMLUVNÁ GARANCIA SPRÁVNOSTI