Dokumenty

Využite naše služby na spracovanie dokumentácie pre vašu prevádzku.


Vypracujeme traumatologický plán

  • Traumatologický plán poj o dôležitých inštrukciách pre poskytnutie rýchlej prvej pomoci zranenému.

Vypracujeme dezinfekčný plán

  • Pre ambulancie a oddelenie s nižším infekčným rizikom
  • Pre oddelenia s vyšším infekčným rizikom

Vypracujeme dokumentáciu

  • Nakladanie s nebezpečným odpadom

Vypracujeme

  • Príručku pre prácu so zobrazovacími jednotkami (ergonómia pracoviska)
  • Príručku pre prácu s bremenami